ענף ההיי טק נחשב לראש חץ בכלכלה הישראלית. הוא זוכה ליוקרה, השכר הממוצע בו גבוה, ותנאי העבודה בו הם מהטובים במשק. נשים הן רק כשליש מכלל השכירים המועסקים בהיי טק.