עד שנת 2006 חלה ירידה במספר התקיים שנפתחו במשטרה בגין תלונות של נשים על עברות אלימות במשפחה. אך משנה זו ניכרת עליה מתונה במספר התיקים שנפתחו גם ביחס לגידול הטבעי באוכלוסייה.