ממד האלימות בוחן את רמת האלימות כלפי נשים לפי סוגים שונים של דיווח ואת אופן הטיפול של הרשויות באלימות.

ממד זה בוחן את רמת האלימות כלפי נשים בישראל ואת האופן שבו רשויות שונות מטפלות בנושא, על בסיס מספר הפניות החדשות למרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, מספר המטופלות במרכזים של משרד הרווחה לטיפול באלימות במשפחה, מצב הטיפול בתיקים שנפתחו בעקבות תלונות של נשים על עברות מין (מספר התיקים שהועברו לתביעה המשטרתית או לפרקליטות), מספר התיקים שנפתחו במשטרה בגין תלונות של נשים על עברות אלימות במשפחה, ושיעור התיקים של אלימות במשפחה שנסגרו מחוסר ראיות. בחישוב ממד האלימות הובא בחשבון גודל האוכלוסייה מדי שנה. התמונה המתקבלת בממד זה אינה מעידה על צמצום משמעותי בהיקף האלימות כלפי נשים לאורך השנים.

Share