שיעור הנשים הערביות המגישות תלונות על עברות אלימות במשפחה גדל מעט עם השנים, אך הוא נמוך בהשוואה  לנשים בכלל האוכלוסייה (ההבדל עשוי להעיד על תת-דיווח ולא על מיעוט מקרי אלימות).

Share