לאורך השנים חלה עליה קלה בגיל הנישואין הראשונים בקרב נשים וגברים כאחד.

Share