לאורך השנים חלה עליה קלה בגיל הנישואין הראשונים בקרב נשים וגברים כאחד, אך הפער ביניהם נותר קבוע (כ-5 שנים).

Share