ממד החברה הערבית בוחן אי-שוויון בין גברים לנשים בחברה הערבית בהיבטים שונים, ומאפשר השוואה בין נשים ערביות לנשים יהודיות.

האי-שוויון בין גברים לנשים בחברה הערבית גדול בהרבה מזה של כלל האוכלוסייה בישראל ויש לו מאפיינים שונים, ולכן מוקדש לו ממד נפרד המאפשר לבחון את המרכיבים השונים של מדד המגדר בתוך חברה זו. ההיבטים שנבדקו הם שוק העבודה, השכלה, אלימות במשפחה, פריון, וגיל הנישואים הממוצע. הממצאים מלמדים שרוב הפערים בין נשים לגברים בחברה הערבית בממדים של שוק העבודה והשכר הצטמצמו עם השנים, מספר הנשים המגישות תלונות על אלימות במשפחה עלה, גיל הנישואים עלה, ושיעור הילודה של נערות בנות 15–19 ירד, כך שבאופן כללי האי-שוויון בחברה הערבית נמצא במגמת צמצום מסוימת (לעומת מגמה של גידול באי-שוויון המגדרי בחברה הכללית). 

נשים בחברה הערבית מוחלשות פעמיים: על רקע מגדר ועל רקע לאום, ולכן חשובה גם ההשוואה בינן לבין נשים יהודיות. ככלל, הפערים בין נשים ערביות לנשים יהודיות נותרו ללא שינוי בתחומים של השתתפות בשוק העבודה וההשכלה, אך ניכרת עלייה בפערי השכר ביניהן. בתחומי הילודה והפריון מסתמנת מגמה של צמצום פערים. הממצאים המלאים מפורטים בדוח השלם של מדד המגדר.

Share