התרשים מבטא את היחס בין נשים לגברים בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה בפריפריה בהשוואה למרכז הארץ. הנתונים מלמדים ששיעור ההשתתפות של שני המינים גבוה יותר במרכז מאשר בפריפריה, אך הפערים בין המרכז לפריפריה גדולים יותר בקרב נשים מאשר בקרב גברים.

Share