כחמישית מהנשים אשר עובדות במשרה חלקית עושות זאת משום שהן מטפלות בילדים ובבית (הנתון המקביל בקרב גברים עומד על פחות מאחוז אחד).
ממד שוק העבודה בוחן את ההבדלים בין נשים לגברים בהיבטים שונים של תעסוקה ושכר, בין היתר האם עובדים ובאיזה היקף, אופי ההעסקה ורמת השכר.

Share