קטגוריה זו כוללת עובדי הוראה בבתי ספר, בגני ילדים ומדריכים חברתיים. מעמדם ושכרם של אנשי הוראה בישראל נמוכים בהשוואה לאקדמאים אחרים ורבים מהם משתכרים מתחת לשכר הממוצע במשק. זהו מקצוע בעל רוב נשי מובהק לאורך השנים.

Share