מקצועות הרפואה כוללים רופאים, רופאי שיניים, רוקחים, וטרינרים ובעלי משלח יד אקדמי אחר בתחום הרפואה. מקצועות אלו זוכים להערכה וליוקרה ולעוסקים בהם סטטוס כלכלי-חברתי גבוה. בשנים האחרונות יש בהם רוב לנשים.

Share