קטגוריה זו כוללת שופטים, עורכי דין ומשפטנים אחרים. השכר הממוצע במקצועות אלו גבוה מהשכר הממוצע במשק ולאורך השנים נשמר הפער בין גברים לנשים העוסקים במקצועות אלו, אך ניתן לראות מגמה של צמצום הפער המגדרי בשנים האחרונות.

Share