ענף ההיי טק נחשב לראש חץ בכלכלה הישראלית. הוא זוכה ליוקרה, השכר הממוצע בו גבוה, ותנאי העבודה בו הם מהטובים במשק. נשים הן רק כשליש מכלל השכירים המועסקים בהיי טק.

Share