באופן כללי, בחברה הערבית, שיעור הנשים בעלות 15-13 שנות לימוד גבוה מזה של הגברים. שיעור הנשים והגברים בעלי 16 שנות לימוד או יותר דומה, לאור הגידול שחל עם השנים בהיקף הנשים בעלות השכלה גבוהה.

Share