שיעור הנשים המשכילות באוכלוסייה נמצא בעלייה מתמדת: משנת 1999 יש בישראל יותר נשים בוגרות 13–15 שנות לימוד מאשר גברים בעלי השכלה דומה. בקרב בוגרי 16 שנות לימוד ומעלה יש יותר גברים מנשים, אבל בשנים האחרונות הפער הזה הולך ומצטמצם והיום הוא מתקרב לשוויון. ואולם בפועל הנתון הזה אינו מסייע בצמצום האי-שוויון הכללי, משתי סיבות עיקריות: סיבה אחת היא שהעלייה בהשכלה הכללית באוכלוסייה מקטינה את היתרון שברכישת השכלה – כלומר ככל שיש יותר משכילים ההשכלה "נחשבת" פחות; והסיבה השנייה היא שבדרך כלל נשים נכנסות מאוחר יותר מגברים לתחומי עיסוק יוקרתיים לרוב כאשר יוקרת התחום ותגמוליו כבר נמצאים בירידה, ולכן יתוגמלו פחות על ההשכלה שרכשו (. הממצאים בממד זה מראים כי בניגוד למה שיכולנו לצפות, אין די בהשכלה כדי לצמצם את האי-שוויון המגדרי בתעסוקה.

 

Share