השכר החציוני הוא השכר אשר מחצית מהעובדים במשק משתכרים כגובהו או פחות ממנו. לאורך כל השנים נשמר הפער בין גברים לנשים בשכר החציוני: בעוד שהחציון של הנשים נמצא בעשירון הרביעי, החציון של הגברים נמצא בעשירון השישי.
ממד שוק העבודה בוחן את ההבדלים בין נשים לגברים בהיבטים שונים של תעסוקה ושכר, בין היתר האם עובדים ובאיזה היקף, אופי ההעסקה ורמת השכר.

Share