שיעור ההשתתפות של נשים בשוק העבודה נמוך בהרבה מזה של גברים אולם הפער ביניהם הצטמצם מעט עם השנים.

Share