ממד הזמן הוא ממד חדש הנכלל במדד בפעם הראשונה. הזמן הוא ממד העוסק בחלוקת הזמן שמעבר לעבודה. ישנה חלוקה מגדרית מובהקת בהשקעת הזמן בספֵרה הפרטית לעומת הספרה הציבורית: גברים משקיעים זמן רב יותר מנשים בספרה הציבורית, ואילו נשים משקיעות זמן רב יותר מגברים בספרה הפרטית, במיוחד בכל הנוגע לעבודות הבית ולטיפול בילדים ובקרובי משפחה אחרים. ממד הזמן הוא אחד הממדים החשובים ביותר לפענוח האישוויון המגדרי ולפיתוח מדיניות לצמצומו. למרבה הצער, הנתונים שיש בידינו בממד הזמן דלים וחלקיים שכן שלא כמו במדינות אחרות, בישראל לא נעשים סקרים תקופתיים של ניצול הזמן, שהיו יכולים לספק נתונים על חלוקת הזמן של נשים ושל גברים ועל תחומי הפעילות המרכזיים בחייהם. ממד הזמן מחולק לשני תתממדים: פעילות פנאי ופעילויות טיפול.

Share