משנה לשנה חלה ירידה בילודה של בנות 19-15 בחברה הערבית.

Share