ממד המגדור המקצועי מתייחס להבחנה בין מקצועות הנתפסים "גבריים" למקצועות הנתפסים "נשיים".  

בממד זה בחנו כמה תחומי עיסוק נפוצים שבהם ההפרדה המגדרית גדולה במיוחד, כלומר מקצועות שבהם עובדים כמעט רק גברים או כמעט רק נשים.  המגדור המקצועי הוא ביטוי נוסף לחוסר השוויון המגדרי בשוק העבודה, בעיקר כיוון שבמקצועות "של גברים" התנאים והשכר לרוב טובים יותר מאשר במקצועות "של נשים". בתחום ההנדסה רק כרבע מן המהנדסים בישראל הם נשים, בתחומי הרפואה נשים הן מעט יותר ממחצית המועסקים בתחום, ובתחום המשפט – קצת פחות ממחצית. לעומת זאת, כ-78% מהעוסקים בהוראה ובחינוך הם נשים, אבל השכר והתנאים בתחומים הללו נמוכים הרבה מאלה שבתחומי ההנדסה והמשפט, למשל. לכן, אף שמספר הנשים גבוה, הנתון הזה ממחיש כיצד המגדור המקצועי יוצר אי-שוויון לרעת הנשים. בתחום הטיפול בקשישים ובילדים, שבו התנאים גרועים אפילו יותר מבחינוך, 93% מהמועסקים הן נשים, בעוד בתחום ההיי-טק, שבו השכר גבוה יחסית, פחות משליש המועסקים הם נשים. ככלל נמצא כי למרות שינויים קלים, עדיין בכל המקצועות שרוב העובדים בהם הם נשים השכר הממוצע נמוך מהשכר הממוצע במשק, ולעומת זאת במקצועות שרוב העובדים בהם הם גברים  השכר הממוצע גבוה מהשכר הממוצע במשק. אילו היינו רוצים לבטל את ההפרדה המגדרית בשוק העבודה כך שרמת המגדור המקצועי תעמוד על אפס, היה על 47% מן האוכלוסייה העובדת להחליף מקצוע.

Share