קטגוריה זו כוללת מנהלי ייצור ומנהלים בתחומים מגוונים, כגון שירותים פיננסיים, משאבי אנוש, אבטחה, פרסום ושיווק, אספקה, מחשוב ושירותים קהילתיים. ישנם יותר מנהלים בכירים גברים מנשים בכל השנים שנמדדו.

Share