הניהול הכללי הוא עמדת כוח הכרוכה בעיצוב מדיניות וקבלת החלטות. בקטגוריה זו כלולים מנהלים כללים בשירותים ממשלתיים ומקומיים, במלכ"רים ובמגזר העסקי (בחברות פרטיות וממשלתיות). ישנו פער גדול מאוד ועקבי בין מספר הנשים למספר הגברים בתפקיד זה.

Share