בשנים שנבחנו חלה עליה בהיקף הנשים המטופלות במרכזים של משרד הרווחה לטיפול באלימות במשפחה.

Share