עד שנת 2006 חלה ירידה במספר התקיים שנפתחו במשטרה בגין תלונות של נשים על עברות אלימות במשפחה. אך משנה זו ניכרת עליה מתונה במספר התיקים שנפתחו גם ביחס לגידול הטבעי באוכלוסייה.

Share