ממד המצב המשפחתי מורכב מגיל הנישואים הממוצע, מספר הנערות שהן אימהות, ושיעור המשפחות החד-הוריות שבראשן עומדת אישה.

מצבן המשפחתי של נשים משפיע על השתלבותן בחיים הציבוריים, ולכן להיבטים השונים של ממד זה חשיבות רבה בהקשר של אי-שוויון מגדרי. נמצא כי מספר הנערות בנות 15–19 שהן אימהות לילדים יורד בהתמדה עם השנים, מכ-15 ל-11 מכל 1,000 נשים בין השנים 2004 ו-2012. לגבי משפחות חד-הוריות נמצא כי מספר המשפחות החד-הוריות שבראשן עומדת אישה גדול פי שמונה ממספר המשפחות החד-הוריות שבראשן עומד גבר. בשנת 2012 הצטמצם מעט הפער הזה בהשוואה לשנה שלפניה, אך הוא עדיין גדול מאוד ומשפיע על האי-שוויון. גיל הנישואים משפיע על האי-שוויון כיוון שככל שמתחתנים בגיל מאוחר יותר, יש הזדמנות להתבסס מבחינה כלכלית לפני הקמת המשפחה. נתוני מדד המגדר בהיבט זה מלמדים כי אף שגיל הנישואים עולה בקרב נשים וגברים כאחד, נשמר פער של כ-3.5 שנים בין גברים לנשים, ולכן האי-שוויון במרכיב זה נותר ללא שינוי.

Share