נשים עניות מגברים ולכן יותר נשים מגברים מקבלות גמלת הבטחת הכנסה. הירידה במספר מקבלי הבטחת הכנסה מבטאת את השינוי במדיניות שהקשיחה את תנאי הזכאות לקבלת הגמלה בתחילת שנות האלפיים.

Share