נשים עומדות בראש רוב המשפחות החד-הוריות, ומספר המשפחות החד-הוריות שבראשן נשים הולך ועולה עם השנים.

Share