רבות מהנשים העובדות עושות זאת במשרה חלקית, בשיעור גבוה מזה של הגברים.

Share