ממד העוצמה בוחן את מידת הייצוג של נשים בתפקידים מרכזיים ובעמדות כוח בפוליטיקה ובכלכלה

ממד העוצמה בוחן היבט מסוים של הכוח שיש לנשים במרחב הציבורי, באמצעות הייצוג שלהן בעמדות של השפעה וקבלת החלטות. הממד מורכב מן היחס בין נשים לגברים בתפקידים מרכזיים ובעמדות כוח בפוליטיקה ובכלכלה: חברות כנסת, שרות בממשלה, ראשות רשויות מקומיות, בעלות דרגים בכירים בשירות המדינה ומנהלות בחברות במשק. בבחירות לכנסת ה-19 נבחרו לכנסת 27 נשים – מספר שיא לעומת כנסות קודמות – אבל המצב עדיין רחוק מאוד משוויון. בממשלת ישראל מכהנות 2–3 נשים בכל שנה, בין שמספר השרים הכולל הוא 12 ובין שהוא 28 – כלומר גם כאשר יש הרבה יותר שרים בממשלה עדיין שיעור הנשים בקרבם זעום והאי-שוויון גדל. מתוך 256 ראשי רשויות מקומיות ומועצות אזוריות בישראל מספר הנשים נע בין 4 ל-6, והן מהוות רק כשני אחוזים מראשי המועצות והרשויות. נשים מהוות רק כ-14% מכלל המנכ"לים וכשליש מן המנהלים הבכירים, מזכירי הרשויות המקומיות והמנהלים האחרים במשק. בשירות המדינה יש פיקוח על שילובן של נשים, ואכן שיעור הנשים בשלוש הדרגות העליונות של שירות המדינה עלה מ-41% ב-2004 ל-46% בשנת 2012, ושיעור הנשים המועסקות בחוזה בכירים עלה מ-25% ל-34%. ככלל, ממד העוצמה מלמד כי ייצוג הנשים במשרות בכירות ברמה הלאומית והמקומית עדיין נמוך מאוד ולעתים אפסי ביחס לחלקן באוכלוסייה.

 

Share