התרשים מבטא את הפערים בשכר החודשי בין גברים לנשים בפריפריה ובמרכז. הנתונים מלמדים שבמרכז הארץ הפער בין השכר החודשי הממוצע של גברים לזה של נשים גדול במקצת מהפער הזה בפריפריה. הסיבה לכך היא שגברים בפריפריה משתכרים בממוצע פחות מגברים במרכז ולכן הבדלי השכר בין גברים לנשים בפריפריה קטנים מהבדלים אלו במרכז.

Share