ממד הפריפריה בוחן הבדלים בשיעור המועסקים והבדלים בשכר בין נשים לגברים בפריפריה ובמרכז הארץ

ממד זה בוחן הבדלים בהיקף התעסוקה של גברים לעומת נשים ואת ההבדלים ביניהם בשכר בפריפריה  לעומת המרכז (ההגדרה של מרכז ופריפריה נסמכת על הגדרת הלמ"ס). ככלל, במרכז הארץ שיעור הנשים והגברים המועסקים בשוק העבודה גבוה מאשר בפריפריה, אך הפער גדול יותר בקרב נשים. כלומר, למגורים בפריפריה יש השפעה גדולה יותר על נשים מאשר על גברים מבחינת הסיכוי להיות מועסק/ת. בתחום השכר הפער בין נשים לגברים קטן יותר בפריפריה מאשר במרכז, אך הדבר נובע בעיקר מכך שגברים בפריפריה משתכרים פחות מגברים במרכז הארץ. נשים משתכרות פחות מגברים בשני האזורים.

Share