ממד שוק העבודה בוחן את ההבדלים בין נשים לגברים בהיבטים שונים של תעסוקה ושכר, בין היתר האם עובדים ובאיזה היקף, אופי ההעסקה ורמת השכר.

חלוקת העבודה המגדרית בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי נקבעת בעיקר לפי עולם העבודה ולכן לשוק העבודה יש השפעה מכרעת, ישירה ומעשית על מצב האי-שוויון המגדרי. נשים מהוות 47% מכוח העבודה בישראל, אך מעמדן בשוק נמוך מזה של גברים. ממד שוק העבודה בוחן את ההבדלים בין נשים לגברים בכמה היבטים: היקף ההשתתפות בכוח העבודה, עבודה במשרה חלקית, השכר החודשי, השכר לשעה, השכר החציוני, מספר העובדים המועסקים דרך חברות כוח אדם, ושיעור הנשים הבלתי מועסקות או המועסקות במשרה חלקית עקב הגדרתן כעקרות בית. הממצאים מלמדים כי האי-שוויון המגדרי בשוק העבודה בשנת 2012 גבוה יותר משהיה בשנת 2004 שהיא שנת המדידה הראשונה של מדד המגדר. במילים אחרות, הזמן אינו עושה את שלו ואינו מביא לצמצום הפערים בין נשים לגברים בשוק העבודה.

Share