שיעור התמותה נמצא בירידה מתמדת לאורך השנים, וההבדל בין נשים לגברים בתחום זה נעלם.

Share