שיעור הגברים המעריכים את בריאותם כטובה או טובה מאוד גבוה משל נשים.

Share