העסקת נשים בדרגות העליונות בשירות המדינה משקפת נראות ומעורבות של נשים בדרג הבכיר המעצב וקובע מדיניות. לאורך השנים, חל שיפור בשיעור הנשים בשלוש הדרגות העליונות בשירות המדינה.

Share