חוזה בכירים הוא חוזה מיוחד להעסקת עובדים אשר לא ניתן להעסיקם במסגרת תנאי העבודה או השכר המקובלים בשירות המדינה. שיעור הנשים המועסקות באמצעות חוזה זה נמוך משמעותית משיעור הגברים, אם כי במהלך השנים חל שיפור מסוים בשיעור הנשים המועסקות באופן זה.

Share