יותר ממחצית מהמועסקים בחברות כוח אדם הם נשים. כלומר, נשים מועסקות יותר מגברים בהסדרי ההעסקה הפוגעניים של חברות כוח אדם.
ממד שוק העבודה בוחן את ההבדלים בין נשים לגברים בהיבטים שונים של תעסוקה ושכר, בין היתר האם עובדים ובאיזה היקף, אופי ההעסקה ורמת השכר.

Share