סגירת תיקים בגין אלימות במשפחה פירושה הפסקת החקירה, בלא העמדת החשוד לדין פלילי. הדבר אינו מעיד על חוסר אשמה, אלא על היעדר ראיות מספיקות להגשת כתב אישום. בעיית חוסר הראיות חריפה במיוחד בתחום האלימות במשפחה מאחר שהיא מתרחשת על פי רוב במרחב הפרטי, בלי עדים ובלי עדויות. משנת 2011 ניכרת ירידה בשיעור התיקים שנסגרו מחוסר ראיות.

Share