השכר החודשי הממוצע הכללי עלה משנה לשנה, אך הפער בין נשים לגברים נותר בעינו, ונשים משתכרות בכל השנים פחות מגברים.
ממד שוק העבודה בוחן את ההבדלים בין נשים לגברים בהיבטים שונים של תעסוקה ושכר, בין היתר האם עובדים ובאיזה היקף, אופי ההעסקה ורמת השכר.

Share