השכר לשעת עבודה עלה עם השנים בקרב שני המינים, אך בכל השנים גברים משתכרים בממוצע לשעה יותר מנשים.

Share