תוחלת החיים של נשים וגברים נמצאת בעליה מתמדת.

Share