תחולת העוני (לאחר תשלומי העברה ומסים) גבוהה מעט יותר בקרב נשים לעומת גברים בכל השנים שנבחנו.

Share